Thursday, 29 June 2017

Home

ssazpwashim.blogspot.in मध्ये आपले स्वागत आहे दिवसात एकदा अवश्यक भेट दया.....


सूचन

*NEW*  नीती आयोग Educational Indicator ची माहिती  येथे दयावी  Click Here 


*NEW* खाजगी माध्यमिक शाळांची बिंदुनामावली अनुसार दिलेले गुगल फोर्म माहिती दयावी  CLICK HERE

*NEW *Transfer मेनू मध्ये एकूण TUC शिक्षक मयाप ची यादी तसेच compulsory ,clear व TBR शिक्षकांची यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे तरी सर्वांनी हे यादी पहावी काही समस्या असल्यास चर्चा करा  या मेनू मध्ये लिहावे कोणीही फोन करू नये

* SCHOOL MAPPING SOFTWARE येथून download करा           DOWNLOAD HERE
* SCHOOL MAPPING कसे करावे त्या साठी VIDIO पहा ............CLICK HERE

*NEW* 

*सर्वांना सुचीत करण्यात येते कि दिनांक १३/०३/२०१८ रोजी RTE २५% ची लॉटरी श्री समर्थ शाळा सुंदर वाटिका वाशिम येथे करण्यात येईल तरी सर्व पालक ,शाळा प्रतिनिधी व ग शि अ स्तर वर काम पहानेरे कर्मचारी व अधिकारी यांनी ना चुकता ठीक १२ वास्ता उपस्थित राहावे* 


RTE 25% Under First Lottery Selected student

Download Here

RTE 25% Under First Lottery Not  Selected student 

Download Here
शिक्षण विभाग वाशिम अधिकार्यांची माहिती
नाव
पद
स्तर
मोबाईल न.
इमेल
द . अ. तुमराम 
शिक्षणाधिकारी जिल्हा9420671823eduwashimpri@gmail.com
अंबादास दत्तुजी मानकर
उप शिक्षणाधिकारी (प्र.)
जिल्हा
9970936799
ssawashim@Gmail.com

गजानन डाबेराव
गट शिक्षणाधिकारी
कारंजा तालुका
9011779231
brckaranja@rediffmail.com,
मंजुशः कौसल
गट शिक्षणाधिकारी
 म.पीर तालुका
9665721573
beomangrulpir@Gmail.com
संध्या कांगटे
गट शिक्षणाधिकारी
मानोरा तालुका
8600098337
ssamanora@gmail.com
राजेंद्र शिंदे
गट शिक्षणाधिकारी
मालेगाव तालुका
9422860026
beomalegaonw@yahoo.in,
पंजाबराव खराटे
गट शिक्षणाधिकारी
रिसोड तालुका
9552325298
ssarisod@yahoo.in
गजानन बाजड
गट शिक्षणाधिकारी
वाशीम तालुका
9763249263